3 תשובות
כן, לחץ על כתובת המייל שלך שמופיעה בקצה המסף ובחלון שיתגלגל משם לחץ על הוסף חשבון...
מנו
בודאי אין הגבלה
לי אישית יש מס' כתובות מייל.
אין הגבלה ואתה יכול לעקוב ולשלוח דואר מכל חשבון (או לקבל מכל חשבון) מהחשבון העיקרי. לא צריך להכנס כל פעם לחשבון אחר כדי לשלוח/לקבל
באותו הנושא: