תשובה אחת
להפך, זה לגמרי מוריד..
עושה כזה את האדם דיכאוני