2 תשובות
אם המגן 50%, תקבל 94.
אם המגן 30%, תקבל 92.