3 תשובות
איך לומדים למבחן שלו הכוונה?
בעיקרון תשנני את כל השמות של המשתתפים ואת רצף האירועים והתארים של כל אחד.
לדוג': כריס הוא נאמן, מתחתן עם חברה של אח שלו שמת.
קייט: אישה נאיבית, אם המשפחה שמאמינה שג'ורג' עדיין בחיים.
וכך הלאה.