5 תשובות
גם ארבע יחידות לומדים.
שאלון f לחמש יחידות ושאלון d לארבע יחידות הם שאלוני ספרות אנגלית.
כן אני גם עכשיו בכיתה י וזה מה שלומדים