2 תשובות
Multi זה רב,
אני אוהבת אותך מולטי זה כאילו אני אוהבת אותך רבות
מולטי זה הרבה