4 תשובות
מעל הממוצע, הממוצע הוא 1.65 בערך.
Aro
גבוה
יותר מהממוצע קצת גבוה
גבוה מושלם ושאף אחד לא יאמר לך אחרת שומעת? אני מטר 1.68 וממשיכה לגבוה וזה גבוה מושלם עם נעליים שטוחות או נעלים גבוהות!
+-