8 תשובות
ממוצע +
אנונימי
גבוה מהממוצע בארץ שהוא 1.66
גבוה
גבוה/ממוצע+
גבוה מאוד ויותר מג'ירפה.
גבוה מאוד
את מעל הממוצע
גבוהה מאוד
זה גבוה מדי
באותו הנושא: