3 תשובות
לא
כל עוד נולדת בארץ אז את לא עולה חדשה
לא