13 תשובות
כמעט 20
עוד 4 חודשים 20
19
יהיה 20
עוד 4 חודשים בת 20.
19 וחצי
19 וחצי עוד כמה זמן 20