3 תשובות
וגם אם כן אז היא אנטישמית so... למי אכפת ממנה
היא לא אנטשימית אלה שמועות, ולא היתה הלואי תהיה!