8 תשובות
יהודי
לפי היהודים יהודי ולפני הערבים ערבי
יהודי.
זה מסובך כי מבחינת היהדות הדת הולכת לפי האימא, אבל אצל הערבים זה הולך לפי האבא.
זה תלוי במה הילד בוחר להיות.
אנונימית
לפי אמא בישראל קובעים עם הוא יהודי או לא
זה לפי האמא
ערבי
אנונימי