2 תשובות
בהתחלה מוכיחים שהן נכונות באותו מצולע ואז אפשר להשתמש בהן ללא הפרעה.
אתה יכול גם וגם