תשובה אחת
אם לא יגלו אז כן, אבל אם יגלו את זה אז זה יפסלו לך את זה, אם אתם לומדים בבתי ספר אחרים אין הרבה סיכוי שיגלו