4 תשובות
זה 30% מהציון
שואל השאלה:
אבל זה היה הציונים הסופיים שלי בכיתה י' בתעודה. זה הערכה חלופית שלי? או עבודות שלא כתובות?
אנונימי
מה שהבית ספר שלך החליט
תלוי, אצלי בבת ספר הציון של התעודה זה לא הציון של הערכה חלופית.
באותו הנושא: