6 תשובות
שלוש. מדינה זה נקבה, לכן אומרים שלוש המדינות
שלושת המדינות
שלוש המדינות, בנקבה לא מוסיפים "ת" בסוף
שְלוש המדינות
מדינה = נקבה.
שלוש מדינות, בסמיכות שלוש המדינות
ItayAb מומחה סטיפס
באותו הנושא: