תשובה אחת
לקרוא סיכומים, לעבור על הדגשים ועל הנושאים המרכזיים, לשנן הגדרות ומושגים, ולתרגל שאלות, כשאת מרגישה שאת שולטת בכל נושא במבחן את מוכנה.