3 תשובות
מאגיה שחורה או דרך ההגדרות
עם הור מהיר או איטי
כנסי להגדרות מידע על הטלפון