3 תשובות
במידה ויש לך חתימות שמורות תוכל לשנמך לגירסה 6
האם המכשיר היה פרוץ בעבר?
שואל השאלה:
מצטרף לשאלה
ראו מדריך וידאו בתגית "אייפון, שנמוך".
מערכת סטיפס
line:445