2 תשובות
בהגדרות חשבונות
הגדרות > חשבונות > גוגל >מוחקים את החשבון.