6 תשובות
כן.
כן.
כן.
כן, 60 שעות
כן, 60 שעות אישיות ועוד כמה שעות התנדבות קבוצתית.
באותו הנושא: