2 תשובות
בהחלט, ואם היית בכיתה מיוחדת שמקבלים מקצוע יחד עם תעודת בגרות אז גם תעודת מקצוע.
מקבלים גם תעודה רגילה, תעודת 12 שנות לימוד ותעודת בגרות- בדרך כלל בטקס או שנשלחת בדואר.