2 תשובות
כן
ST.
לא בהכרח צריך שיהיה שני זוגות של זוויות נגדיות שוות או שני זוגות של צלעות שוות נגדיות (או שלזה התכוונת במה שאמרת)
line:445
באותו הנושא: