8 תשובות
לעזור בשיעורים לתלמידים שהם יותר קטנים ממך
להתנדב בספרייה, מעון לילדים ממשפחות קשות יום, בבתי אבות, כל מיני עמותות אצלכם בעיר.
גנ ילדים בתי חולים ספריות
להדריך בתנועת נוער אפשר? התנדבות בצער בע"ח.
אנונימי
צופים
התנדבות בגנים ובעמותות צער בעח
משצים מדא
בית אבות, גנים, בית חולים, ספריה