11 תשובות
60
60.
Aro
60
אצלנו זה היה 60 שעשינו ואז 30 שעושים במסגרת הבית ספר כל הכיתה.
60 שעות.
יא- 60 שעות.
יב-30 שעות.
60

יא' גם 30 (לפחות שנה שעברה זה היה 30)
י 60
יא 60
יב 30 וזה לא חובה גם