6 תשובות
זה מה שעושים עם הבית ספר בד"כ
שכל הכיתה או בדר"כ כל השכבה יוצאים להתנדבות ביחד במקום מסוים
זה עם הכיתה וזה דרך הבית ספר
רק אנחנו עשינו 60 שעות בי'?.
לא רק את גם אני
בדרך כלל הבית ספר דואג לזה, עושים איזו פעילות/התנדבות כל הכיתה.