6 תשובות
רק אנחנו עשינו 60 שעות בי'?.
לא רק את גם אני
בדרך כלל הבית ספר דואג לזה, עושים איזו פעילות/התנדבות כל הכיתה.
זה עם הכיתה וזה דרך הבית ספר
שכל הכיתה או בדר"כ כל השכבה יוצאים להתנדבות ביחד במקום מסוים
זה מה שעושים עם הבית ספר בד"כ