תשובה אחת
הולך לחנות צילום, מבקש להצטלם לדרכון, הולך עם התמונות ועם תעודת זהות ללשכת משרד הפנים הקרובה, ממלא שם טופס מתאים, מוסר את הכל לפקיד כולל תשלום של כמה מאות שקלים, ומקבל את הדרכון בדואר רשום אחרי 10 ימים.
או, כנס לאתר משרד הפנים באינטרנט וקרא הנחיות מיוחדות ומפורטות להגשת הבקשה ולמשלוח חומרים בדואר... התשלום כאן יהיה קצת נמוך יותר.
באותו הנושא: