תשובה אחת
במשרד הפנים יש טפסים, אין צורך להביא מהבית. מצד שני הרבה יותר קל ונוח להדפיס בבית, למלא
ולהגיע מוכנים למשרד הפנים.