4 תשובות
יוצאים מהמשתמש שלך או שפותחים אחד במקביל, נרשמים בתור משתמש חדש (כמו פרופיל אישי) ואז אפשר גם להמיר אותו לחשבון עסקי.
שואל השאלה:
אבל יש לי כבר משתמש ואני לא רוצה להתנתק ממנו כי יש מלא עוקבים שם.
איך פותחים משתמש במקביל?
אנונימי
פרופיל שלי > עמוד הגדרות > התחבר למשתמש חדש (למטה).

מעכשיו בפרופיל יהיה לך בשורה של השם משתמש למעלה תיבת בחירה ומעבר משתמש.
בגדרות יש add account תלחץ על וזה נותן אפשרות של התחברות לחשבון קיים או פתיחת חשבון חדש
ואפשר להיות מחוברים לכמה חשבונות במקביל (עד 5 חשבונות)