תשובה אחת
בפס הכחול למעלה יש לך חץ קטן כלפי מטה.. האפשרות הראשונה שם היא פתיחת דף