2 תשובות
לא
חלק יקבלו וחלק לא, וחלק יראו את הפרופיל שלך בהצעות.