תשובה אחת
משקה סויה= משקה סויה מורכב מ2 מילים, משקה וסויה יש במשקה סויה 8 אותיות, 8 / 8 זה אחד, במילה "אחד" יש 3 אותיות ולאלומנטי יש 3 צלעות!
משקה סויה הוא האילומנטי!
...