תשובה אחת
אני מכירה מישהו שיכול לעזור לך, בכל מקרה, ספרי להורים שלך או שתנסי לעזור לעצמך