6 תשובות
CTRL C כדי להעתיק ואז CTRL V
פשוט תעתיקי ותדביקי.. זה פשוט
ctrl + c = העתק
ctrl + v = הדבק
העתק
ctrl + c
הדבק
ctrl+ v
CTRL C - להעתיק
CTRL V - להדביק.
CTRL C כדי לעשות העתק,
ואז CTRL V כדי להדביק.