5 תשובות
העתק Ctrl+C
הדבק Ctrl+V
בחור שעוזר לשרית
הדבק: ctrl+c
העתק: ctrl+v
אנונימית
העתק- Ctrl+C
הדבק- Ctrl+B
אנונימי
התבלבתי...
העתק: ctrl+c
הדבק: ctrl+v
אנונימית
הדבק: ctrl+c
העתק: ctrl+v בהצלחה