5 תשובות
מקבילית שהאלכסונים שווים זה לזה
מקבילית שיש לה זווית אחת ישרה
מרובע שבו 3 זוויות ישרות
אם כל הזוויות שוות (או 3)
אם במקבילית הצלעות הסמוכות שוות
אם במקבילית אלכסונים חוצים זה את זה (כאילו כל חציי האלכסונים שווים)
שבמקבילית זווית אחת שווה ל90
ישנן שלוש דרכים להוכיח שמרובע הוא מלבן והדרך שבה נבחר תלויה בנתונים שיתנו לנו.

דרך ראשונה:
מלבן הוא מקבילית שבה זווית אחת של 90 מעלות
ניתן להוכיח שמרובע הוא מלבן בשני שלבים:
א) נוכיח שהמרובע הוא מקבילית
ב) נוכיח שלפחות אחת מזוויות המקבילית שווה ל 90 מעלות.

דרך שניה:
מלבן הוא מקבילית שבה האלכסונים שווים

בדרך כלל נשתמש בהוכחה באחת משתי הדרכים הראשונות כאשר כבר נתון לנו שהמרובע הוא מקבילית והתוספת שלנו תהיה להוכיח שאחת מהזוויות שווה ל 90 מעלות.

דרך שלישית:
מלבן הוא מרובע ששלוש מזויותיו שוות ל 90 מעלות
בדרך זו נוכיח ששלוש מזויות המלבן שוות ל 90 מעלות (ולכן באופן הכרחי גם הרביעית).
אנונימית
4 זוויות ישרות (אם את מצליחה להוכיח שלוש זוויות ישרות זה גם בסדר), שני זוגות של צלעות שוות, אלכסונים שווים וחוצים זה את זה.