5 תשובות
כן.
ופירוט? מה צריך לפרט
חייל נפצע. את מגישה לו עזרה ראשונה
שואל השאלה:
לפרט למה זה טוב מאמוש