6 תשובות
שואל השאלה:
איך התפקיד עיתונאית צבאית?
אנונימית
קרקל זה קרבי, זה לוחמות.
אנונימית
שואל השאלה:
אני רוצה תפקידים משמעותיים חוץ מקרבי..
אנונימית
שואל השאלה:
אבל גם קרקל זה קרבי לא?
אנונימית
את יכולה להיות משקית תחמושת, מדריכת חיר, לוחמת בקרקל, מדריכת כושר קרבי..
לא חסר, כל התפקידים שהצגתי לך פה קשורות ליחידות קרביות ויש להם קשר ישיר ללוחמים ויציאות סדירות של 21. בחלק מהתפקידים היציאות הן 17/4 אבל זה פחות, יותר סוגרים 21.
אנונימית
ממרם
דלתא
גמא
בואי לפרטי הסביר לך