תשובה אחת
אני לא חושבת שאפשר לדעת.
אם הוא מסנן אותך הרבה זמן, סביר להניח שהוא חסם. אבל זה לא בטוח, אולי סתם מסנן.