4 תשובות
איזה הודעות?
שואל השאלה:
הודעות רגילות
אנונימית
אי אפשר.
לא נראה לי שאפשר