5 תשובות
אין נראה לאחרונה ופרופיל
שואל השאלה:
הודעות רגילות.
בדרך כלל רושם ההודעה לא נמסרה
שואל השאלה:
אממ... בטוח? גם בגלקסי?
שואל השאלה:
sms רגיל