3 תשובות
הכל עניין להסכמות הצדדים כפי שמופיעות בהסכם השכירות.

אם יש הסכם שמסדיר שימוש, אז הולכים לפי ההסכם, ואם לאו נראה שיש לשותף זכות לדרוש "דמי השתתפות".
לידיעתי לא אלא אם יש הסכמה ביניכם.
reuven
על השימוש אולי לא, אבל נזקים שיתכנו כן.
הנה לך סיפור:
בעבר גרתי עם שותפים חברים שלי.
עשינו מסיבה, קרה מה שקרה ונשפך אלכוהול, על מערכת סטריאו חדשה.
המערכת עצמה נזרקה לפח, וכולנו, "בעלי הדירה", שילמנו לחבר סכום כסף שווה, שחילקנו בינינו והחבר קנה מערכת סטריאו זהה, חדשה לגמרי.
כך כולנו יצאנו בסדר, שמרנו על החברות שבינינו והכל בא על מקומו בשלום.
באותו הנושא: