2 תשובות
בדף פתיחת חשבון
או בפירוט ובתמצית פעולות בחשבון שלך
או שאפשר לבקש מהבנק
אנונימי
בדפים של ההרשמה
באותו הנושא: