6 תשובות
אתה מתכוון לפרופיל/אנשי קשר?
שואל השאלה:
לשם ושם משפחה הרגיל שלי בגימייל...
כנס לחשבון המייל שלך, לחץ על גלגל השיניים SETTINGS (הגדרות) acounts and import
(חשבונות וייבוא)
send mail as (שלח מייל כ) יש שם לחצן בשורה הזו edit info (עריכה) לחץ על האופציה השניה וקלד את השם שתרצה שיראו
שואל השאלה:
זו הדרך היחידה?
כן בהחלט... אם אתה מתכוון למייל ולא לפרופיל (רק אם יש לך GOOGLE+)
שואל השאלה:
כן הכוונה למייל. תודה!
באותו הנושא: