6 תשובות
כן, אבל צריך לחכות חצי שעה לפחות או שתהיה לך בחילה.
Aro
עדיף לחכות לאחרי האימון... יכולה להיות לך בחילה...
כן, אבל לא הרבה מידי