4 תשובות
ציון סופי שמורכב ממגן והבחינה
המגן 30% הבחינה 70%
הציון הסופי של זה שווה 70%
והערכה החלופית שעושים שווה 30%

מקווה שהבנת
שואל השאלה:
ה30% זה גם המגן?
יש לי 2 ציונים נפרדים
אנונימית
כן המגן בתוך הציון הסופי הוא 30%
(0.3 כפול מגן)+ (0.7 כפול ציון בגרות) = ציון סופי
אנונימית