תשובה אחת
כן.
אבל עוד יכולים להקדים לך את הגיוס.
line:445