3 תשובות
יש כלל צהליים.
יש גם כלל צהליים אני דוגמא XD