2 תשובות
תתקשר אליהם
תקשר אליהם, מקסימום תתגייס יותר מאוחר