3 תשובות
כל עבודה מחדש שתתחיל מתחיל הצבירה מחדש
זה לא משהו שצוברים עם החיים כמו קרנות וכד', זה שייך רק למקום עבודה ספיציפי. בכל מקום עבודה חהיה לך מכסה אחר.
לא ממש לא, כל מקום זה עניין חדש לגמרי.
באותו הנושא: